КНМП "ЦПМСД №1" м. Кременчука

Комунальне некомерційне медичне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1" міста Кременчука

надає первинну медичну допомогу населенню міста Кременчука та Потоківського Старостинського округу (села Потоки, Мала Кохнівка, Придніпрянське, Соснівка).

Захищене і здорове покоління

Всесвітній День охорони праці, 28 квітня, в Україні відзначають як День охорони праці. Цього року  Міжнародною організацією праці визначено девіз Дня охорони праці – «Захищене і здорове покоління ».   Цей девіз збігається із завданнями і метою Всесвітнього дня боротьби із дитячою працею, який відзначають 12 червня.

Міжнародна організація праці, заснована у 1919 році, одна з найстаріших Міжнародних організацій. Спочатку знаменитий день мав іншу назву – «День пам’яті загиблих працівників» і вперше відзначався в 1989 році в США і Канаді за ініціативою профспілок працівників різних спеціальностей. Першочерговими завданнями якої є підтримка демократії і соціального діалогу, боротьба з бідністю і безробіттям, а також заборона дитячої праці. Через кілька років Міжнародна організація праці (МОП) оголосила про застосування нового свята – Всесвітній день охорони праці, який до цього часу залишився і відзначається 28 квітня. Таким чином проведення заходів у цей знаменний день переслідує дві мети:

привернення уваги урядових чиновників і роботодавців до необхідності контролю над дотриманням правил техніки безпеки;

пам’ять про загиблих на робочому місці. По суті цей день – Міжнародний день пам’яті про всіх тих, хто загинув або отримав травми, виконуючі свій професійний обов’язок.

У контексті цієї події в Держпраці відбулося засідання організаційного комітету з проведення Дня охорони праці в Україні, в якому взяли участь представники Держпраці, Міністерства освіти і науки, Міжнародної організація праці, Фонду соціального страхування , профспілок і роботодавців. Учасники засідання обговорили і прийняли рішення за основу текст Звернення організаційного комітету до органів державної влади, місцевого самоврядування, ЗМІ, роботодавців, профспілок, керівників  і працівників підприємств, установ та організацій та План заходів з відзначенням у 2018 році Дня охорони праці в Україні під девізом «Захищене і здорове покоління ».

За рішенням МОП 28 квітня святкується Всесвітній день охорони праці, щоб привернути увагу до цих та інших проблем сьогодення.  Цього року Всесвітній день охорони праці та Всесвітній день боротьби з дитячою працею припадають на час проведення спільної кампанії з охорони праці молодих працівників та припинення використання дитячої праці.

Ці теми і стали головними у цьому році.

За даними міжнародної організації праці у світі 541 мільйон молодих працівників віком від 15 до 24 років, зокрема 37 мільйонів працюють у шкідливих умовах. А це – понад 15% робочої сили. Серед молоді рівень виробничого травматизму на 40% вищий, ніж серед працівників старших 24 років.

Заходи до Всесвітнього дня охорони праці 2018 року спрямовані на те, щоб показати надзвичайну важливість вирішення цих проблем та покращення охорони праці молодих працівників, адже не на всіх посадах дозволено працювати неповнолітнім. За даними МОП, щодня від порушень техніки безпеки та наслідків від викликаних хвороб гине 5-6 тисяч осіб. У рік це становить до 2300000 смертей. Причина близько 350000 з них – це нешасний випадок.

Крім смертельних випадків більше 400 млн. чоловік отримує на робочих місцях травми і каліцтва або хвороби набуває з-за неналежних умов праці.

Для запобігання нещасним випадкам на виробництві існують цілі інженерні системи з техніки безпеки. З урахуванням специфіки того чи іншого робочого процесу розробляють відповідні інструкції, приписи, вводиться систематичний інструктаж всього персоналу, вводиться в штат інженер з техніки безпеки.          Статистика чітко показує, що найбільш часті випадки травмування  на виробництві відбуваються наприкінці робочої зміни. в нічний час.

Всесвітній день охорони праці не є вихідним днем, але, звичайно, в цей день приймають вітання всі ті фахівці, діяльність яких пов’язана з контролем безпеки життєдіяльності на робочих  місцях. Ці фахівці покликані проводити діяльність, спрямовану на забезпечення техніки безпеки, гігієни праці, виробничої санітарії, електробезпеки , пожежної безпеки.

Забезпечення належних умов праці молодих працівників – одне із пріоритетних завдань, яке спрямоване зменшенню випадків виїзду працездатної молоді в інші країни з метою пошуку гідної роботи.

Роботодавці, профспілки, ЗМІ, керівники і працівники підприємств, установ і організацій, сприяйте організації гідних і безпечних умов праці для молодих працівників та долучайтесь до роботи з формування культури безпеки та гігієни праці!!!

 

Підготувала: Інженер з охорони праці Оробинська О.В.